מחברים עסקים וקהילה – וועדת יעוד כספים לשנת 2016-2017

השבוע התכנסו ועדות יעוד הכספים של מתן לשנת 2016-2017. בוועדות לקחו חלק נציגים מהחברות העורכות קמפיין מתן – מסע נתינה למען הקהילה, ולאחר דיונים משותפים, התקבלו החלטות על המענקים לשנה זו.
תודה לכל השותפים העסקיים שלקחו חלק בוועדות וברכות לארגונים מקבלי המענקים.

תמונה 1 תמונה 3