עובדי פזגז, בשיתוף עם מתן משקיעים בקהילה, משפצים בתי קשישים ומחממים את הבית והלב

התנדבות פזגז