אחריות חברתית תאגידית

אחריות תאגידית היא גישה ניהולית אסטרטגית של הארגון, בעזרתה הוא בוחן את השפעותיו מול מגוון בעלי העניין: עובדים, ספקים, לקוחות, משקיעים כמו גם הסביבה והקהילה בה הוא פועל.

בתחילת הדרך, לפני כשלושים שנה בעולם וכ-15 שנה בישראל, ההתמקדות הייתה בעיקר בנושאים של תרומה לקהילה (כסף והתנדבות) אך עם השנים התרחב הנושא והיום הוא מקיף תחומי פעילות ועשייה נוספים של החברה העסקית ולא רק בהיבט של הקהילה החברתית. יש לציין כי אם בתחילה ניתן היה לראות בנושא "אופנה חולפת", הרי שעם השנים הוא הפך לנושא מהותי בניהול התאגידי ויותר ויותר חברות בישראל מבינות את החשיבות של אחריות חברתית לקיימות העסקית.

כיום, אחריות חברתית של תאגידים נוגעת במגוון רחב של נושאים ותחומים שמספרם גדל בהתמדה, בהתאם להתפתחות הכלכלה והחברה. תחומי אחריות מרכזיים הינם: ניהול סביבת עבודה, השקעה קהילתית, גיוון תעסוקתי, שיווק ומוצרים אחראיים, זכויות אדם ואזרח, שרשרת הערך, שותפיות ועוד.

ארגון מתן – משקיעים בקהילה מתמחה במכלול ההיבטים של ההשקעה הקהילתית ומסייע לחברות ועסקים בפיתוח השקעה שתורמת לקידום אחריות חברתית תאגידית ובו בזמן יוצרת שינוי חברתי בעל משמעות. השותפויות הנוצרות בעלות ערך רב הן לצד העסקי והן לצד החברתי ותורמות להיכרות ומעורבות בין המגזרים.

אחריות תאגידית הינה תחום מתפתח ודינאמי, אשר מושפע מתהליכים ושינויים בכלכלה ובחברה, בארץ ובעולם. חשוב לעקוב ולהתעדכן, שכן לשינויים הללו השלכות על מגמות, פעילויות ואף חקיקה.

להלן מספר אתרים בעלי עניין בנושא אחריות חברתית תאגידית וכן פילנתרופיה של עסקים:

אתר מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית

אתר BITC – Business in the Community

אתר CECP – Committee Encouraging Corporate Philanthropy