מהי השקעה אפקטיבית בקהילה?

השקעה אפקטיבית בקהילה היא השקעה משפיעה ויוצרת שינוי בחייהם של אנשים ולעתים בחייה של קהילה וחברה שלימה.

מתן – משקיעים בקהילה מקדם השקעה בקהילה המבוססת על תהליך מקצועי לבדיקת עמותות וארגונים, סטנדרטים קפדניים, בדיקת נאותות, הסתכלות רחבה על צרכים חברתיים מגוונים, היכרות עם עמותות וארגונים חברתיים ותהליך ליווי ובקרה על השימוש בכספים ביחד עם אמונה בכוחה של תרומה להעצים וליצור הבדל עם ערך מוסף.

כך משקיעים – תאגידים, יחידים וקרנות -, יכולים להיות בטוחים כי כספם מושקע בארגונים, עמותות ותכניות ראויים, הפועלים לחיזוק וקידום האוכלוסיות השונות למען חברה שבה לכל אדם יש מקום והזדמנות לחיים טובים יותר.