פיתוח אסטרטגיה להשקעה בקהילה

מתן יעזור לכם ליצור את הספור החברתי שלכם בהתאם לתפיסתכם החברתית ולצרכים החברתיים הקרובים ללבכם ויסייע לכם בייעוד תרומות לארגונים, עמותות ותכניות ראויים.

במתן תשתית איכותית לניהול מערך ההשקעות שלכם בקהילה. תוכלו לפעול מתוך מתן במתכונת של קרן עסק, קרן משפחתית או קרן אישית בכל דרך המתאימה לכם.

בחירת הנושאים החברתיים להשקעת תרומות בקהילה. לצוות מתן ידע מעמיק על הצרכים החברתיים והיכרות קרובה עם עמותות וארגונים המטפלים בהם. כך נוכל להציע לכם קשת רחבה של נושאים ותכניות חברתיות על פי העניין שלכם ולסייע לכם בהחלטה אם ובמה להתמקד.

הכנת תכנית עבודה שנתית להשקעה בקהילה, בהתאם לאסטרטגיה שבחרתם.

איתור השותפים הקהילתיים, הפועלים בתחומים החברתיים בהם בחרתם: ארגונים חברתיים, עמותות, חברות לתועלת הציבור, גורמי ממשל מקומי וארצי וכד'. (לינק לשותפים הקהילתיים)

בניית שותפויות חדשות למיקסום מירב התועלת של תרומות והשקעות חברתיות

ואם כבר יש לכם אסטרטגיה קהילתית?

נוכל לסייע לכם להעמיק ולהרחיב את הפעילות וליצור שותפויות חדשות.