ניהול תרומות

כדי שתוכלו להתמקד בפילנתרופיה, אנו נשמח להעמיד לרשותכם את הידע המקצועי הרב שצברנו בכל הקשור לניהול תרומות:

ניהול תרומות ומענקים –העברת הכספים לשותפים הקהילתיים לאחר בדיקת נאותות, ועל פי אבני הדרך בתכנית העבודה השנתית.

סיוע בקבלת החלטות על ייעוד תרומות במענה לפניות –בדיקת ומיון הפניות לתרומות המגיעות אליכם ואספקת מידע ורקע שיסייעו לכם או להנהלת הקרן בקבלת ההחלטות.

יישום תהליכי מעקב ובקרה על השימוש בכספי תרומות, כולל החתמת הארגונים על כתבי התחייבות, קבלת דיווחים, מעקב אחר כספי תרומות, ביקורי שטח ועוד.

הוקרה והכרה לתורמים – על פי רצונכם ומדיניותכם