בחינה ובקרה

אחד התנאים להשקעה מוצלחת בקהילה היא לבצע בדיקת נאותות ולוודא שהשותפים הקהילתיים הפוטנציאלים – עמותות, ארגונים וגורמים אחרים – עומדים בדרישות סף כמו ממשל תאגידי ואיתנות פיננסית.

בדיקת הנאותות כוללת:

• בדיקת מסמכי עמותות – רישום ברשם התאגידים, אישור ניהול תקין שנתי, אישור מתן זיכוי על תרומות

• בחינת הממשל התאגידי על פי רשימת נושאים ופרוטוקולים

• קריאת הדו"חות הכספיים וקבלת אישור ניהול ממס הכנסה ומע"מ

• ביקורים בתכניות

• איסוף מידע ממקורות נוספים

• הכנת דו"חות