השותפים הקהילתיים

ההשקעה בקהילה מבוססת על שותפויות עם ארגונים חברתיים, בעיקר עמותות וחברות לתועלת הציבור, אך לעתים גם עם גורמי פילנתרופיה אחרים (תורמים פרטיים וקרנות), עסקים ואף גורמי שלטון מקומי או ממשלה.

בזכות הידע הרחב שיש במתן על הצרכים בקהילה, הקשר הישיר עם השטח, הניסיון בגיוס והכשרת עמותות וארגונים ותהליכי בדיקת נאותות, אנו נאתר עבורכם את השותפים הקהילתיים המתאימים ביותר. ביחד נבנה את השותפות, שכן שותפות מוצלחת חייבת להיות בעלת ערך מוסף לכל הצדדים שותפים..

באמצעות מתן אתם יכולים לסייע למגוון רחב של צרכים חברתיים:

חינוך ♥ רווחה ♥ ילדים ♥ בני נוער ♥ מוגבלויות ♥ יציאה ממעגל העוני ♥ מניעת אלימות ♥ קשישים ♥ בריאות פיזית ונפשית ♥ קידום סובלנות ♥ חינוך לשמירה על הסביבה ♥ מצוינות ♥ תרבות ואמנות

כל נושא חברתי הוא ראוי וחשוב, וכדי ליצור שינוי, חשוב לקיים תהליכים מקצועיים של השקעה, איתור הגורמים בקהילה – עמותות וארגונים, ניהול ובקרה שיבטיחו את התשואה החברתית של ההשקעה שלכם.

בין התכניות:

יזמות עסקית לנוער במצבי סיכון ♥ צמצום הפער הדיגיטלי ♥ בית חם לנוער בסיכון ♥ העצמת נשים ♥ תמיכה בקהילות עולים חדשים ♥ חזרה למעגל התעסוקה ♥ ליווי נפגעי ונפגעות תקיפה מינית ♥ חינוך: תגבור לימודי לילדים ♥ תעסוקה ופעילות לקשישים ♥ כישורים ומיומנויות לעולים חדשים ♥ סיוע לחולים במחלות קשות ומשפחותיהם ♥ ספורט אתגרי לאנשים עם נכויות ♥ הסברה למניעת אלימות במשפחה ♥ מאבק בסמים ♥ תמיכה במקלטים לנשים מוכות וילדיהן ♥ גינות קהילתיות ♥ חיזוק אולכוסיות מוחלשות ♥ קידום מצוינות ♥ פיתוח כישורי חיים ועבודה ♥ התמודדות עם מצבי משבר

מדי שנה משקיע מתן את המשאבים המגויסים מהחברות, והעסקים, התורמים והקרנות בכ-300 שותפים קהילתיים – עמותות, חברות לתועלת הציבור, גורמים עירוניים ועוד.