מבט לחברה הישראלית

אנו במתן-משקיעים בקהילה עוסקים במשך כל ימות השנה, בתפקידנו כארגון חברתי, בחיזוק החברה הישראלית ובפיתוח האפשרויות להשקעה אפקטיבית בקהילה. כדי לפתח ולהוביל את ההשקעה האיכותית בקהילה אנחנו מקפידים להתעדכן וללמוד על הנעשה בחברה בישראל. באמצעות נתונים סטטיסטיים שאין בהם שיפוט ערכי בפני עצמם, אנו רוכשים ידע הכרחי כדי לבסס את סדר היום החברתי שלנו ואת סדר העדיפויות שלנו לגבי השקעה בחברה הישראלית. זו נקודת מבט אחת. הכרחית אך בהחלט לא מספיקה. כדי ליצור אפשרויות להשקעה אפקטיבית בקהילה בארץ עלינו לשאול עוד לא מעט שאלות ולמצוא תשובות מורכבות בהרבה מהתמונה העולה מהנתונים שלפניכם.

להלן מבחר נתונים על החברה הישראלית, המפורסמים ע"י מקורות שונים ורבים, ואשר נאספו על ידי צוות מחלקת השקעות בקהילה.
מאגר המידע שלנו כולל נתונים כאלה ומקורות מידע נוספים, אותם אנו מעמידים לרשות המשקיעים החברתיים השותפים לנו.

• בישראל חיים כ – 8 מיליון תושבים, 76% מהם יהודים, 20% ערבים ו 4% בני קבוצות שונות. באופן יחסי לאוכלוסייתה קלטה מדינת ישראל מיום הקמתה את מספר המהגרים הגדול ביותר בעולם.

• חמישית מהמשפחות בישראל מוגדרות עניות, שכלל הכנסתם מתחת לקו העוני.

• מחקרים לאורך שנים מעידים כי היציאה ממעגל העוני מושפעת בעיקר משני גורמים: רמת השכלה ומשפחות בהם שני בוגרים עובדים.

• אחד מכל עשרה ישראלים מעל גיל 65.

• אלימות במשפחה היא בעיקר נגד נשים. ההערכה היא כי האלימות נוכחת בכ – 200,000 משפחות בישראל. רוב הנפגעות לא מדווחות לגורמי הרווחה או למשטרה.

• כשליש מאוכלוסיית ישראל הם עד גיל 17.

• 330,000 ילדים ונוער בסיכון חיים בישראל במשפחה וסביבה בהם הם נתונים בסכנת אלימות, הזנחה והתעללות פיזית ונפשית.

• כ 10% מילדי ישראל הם מהגרים דור ראשון. חווית ההגירה קשה בכל גיל.

• בהתאם למבחנים בינ"ל, מערכת החינוך בישראל נמצאת בתחתית הטבלאות ברשימת המדינות המפותחות ( ( OECD. כ 20% מתלמידי ישראל, מהמגזר החרדי, לא לומדים את מקצועות הליבה בהיקף הנדרש על ידי משרד החינוך ולא משתתפים במבחנים אלו.

• 24% מכוח העבודה בישראל אוחזים בתעודה של לימודים על-תיכוניים. זהו הישג מיוחד כאשר רק ארה"ב והולנד מקדימים את ישראל בעולם במדד זה.

• ישראל מובילה בהיקף הפרסומים המדעיים ובמספר הזוכים בפרס נובל ביחס לגודל האוכלוסייה.

בעשור האחרון חלק גדול מהנושאים החברתיים הדוחקים מוצאים מענה באמצעות החברה האזרחית והארגונים החברתיים אשר הופכים את האכפתיות לתהליכים יוצרי שינוי, מקדמים גישה מקצועית עם לב, יצירתיות עם יכולת ליצור פתרונות ייחודיים ובעיקר לקיחת אחריות למנהיגות קהילתית יוצרת שינוי.

אנו במתן גאים על מצע הנתונים הייחודי לנו הכולל מיפוי צרכים חברתיים, מענים קיימים ונדרשים ויכולת ליצור שיתופי פעולה משפיעים ומשני מציאות.