שער לארגונים החברתיים

ארגון מתן – משקיעים בקהילה פועל ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת, על ידי בנייה ופיתוח שותפויות בין משקיעים חברתיים – עסקים, תורמים וקרנות פילנתרופיות – לבין עמותות וארגונים חברתיים.

השותפויות שאנו יוצרים, מניבות מגוון משאבים – תרומות ומענקים, ייזום פרויקטים חדשים, התנדבות עובדים והתנדבות מנהלים, פיתוח יכולות ניהול, פיתוח ארגוני ועוד – שאותם אנו משקיעים בארגונים חברתיים, עמותות וחברות לתועלת הציבור. מתן מלווה את השותף מהקהילה בתהליכי בניית השותפות ובתיאום הציפיות בין הגורמים על מנת ליצור שותפות עם ערך מוסף לכל המעורבים.

מגוון המשאבים:

  • מענקים כספיים
  • התנדבות
  • שווה כסף
  • ידע וניסיון מהעולם העסקי – פיתוח ארגוני, מנהיגות ויכולות ניהול בארגונים החברתיים
  • מדידה והערכה
  • ועדה לייעוד כספים
  • "מילון שימושי להצגת תכניות חברתיות" – שימוש במונחים מקצועיים לצורך הצגת תכנית חברתית לכל השותפים , לתורמים ולתומכים, חיוני משלב התכנון ועד שלבי המדידה וההערכה.  הגדרות מדויקות הן כלי עזר יעיל בניהולה של כל פעילות חברתית ובהעברת המסרים החשובים. את המילון השימושי בנינו עבור כולנו, הארגונים החברתיים, כדי לסייע לנו בעת העשייה החברתית והצגתה בפני בעלי עניין שונים.

משאבים אלה מושקעים מדי שנה בכ-300 תכניות בקהילה, המופעלות על ידי מאות עמותות וארגונים חברתיים בכל רחבי הארץ, בקשת רחבה של נושאים חברתיים, ביניהם:

חינוך ♥ רווחה ♥ ילדים ♥ בני נוער ♥ מוגבלויות ♥ יציאה ממעגל העוני ♥ מניעת אלימות ♥ קשישים ♥ בריאות פיזית ונפשית ♥ קידום סובלנות ♥ שמירה על הסביבה ♥ תרבות ואמנות

כל נושא חברתי הוא ראוי וחשוב, וכדי ליצור שינוי, אנו מקיימים תהליכים מקצועיים של בדיקה, ליווי, ניהול ובקרה, שיבטיחו את התשואה החברתית.

כל עמותה או חברה לתועלת הציבור, העומדת בתנאי הסף שלהלן, מוזמנת למלא את פרטיה במאגר המידע ולעדכנם מעת לעת:

• עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור, שנרשמה כחוק ובעלת אישור ניהול תקין עדכני

• לעמותה יש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

אנחנו מודים לכם על עדכון המידע עליכם, על הארגון החברתי ועל הפרויקטים השונים, באתר מתן. המידע חשוב לנו ומשמש אותנו בעת בניית השותפויות להשקעה בקהילה.