ועדה לייעוד כספים

מתן ביחד (קמפיין מתן) הוא מסע נתינה אישי לכל עובד ולכל עובדי החברה העסקית ביחד. זוהי דרך קלה ומוכחת היוצרת חוויית נדיבות, עם גאוות יחידה לכל עובד ולחברה כולה. הקמפיין, שהינו חגיגת נתינה אישית וארגונית, נבנה בהתאמה לכל מקום עבודה ולתרבות הארגונית הייחודית.

עשרות אלפי עובדים כבר לוקחים חלק בפעילויות אלו מדי שנה ויוצרים שינוי בחייהם של רבים.

הפעילות מאפשרת לכל עובד להחליט למי הוא רוצה לסייע וכמה הוא רוצה לתרום. החברות מוסיפות תרומה על תרומת העובדים.

100% מהכספים הנאספים מושקעים בקהילה באמצעות מתן, על בסיס בדיקת נאותות וסטנדרטים קפדניים כדי להבטיח שכספי התורמים מושקעים בתכניות וארגונים ראויים היוצרים שינוי בקהילה.

אפשרויות התרומה הן:

  • לקהילה כולה
  • לתחום חברתי הקרוב ללב
  • לעמותה מסוימת

התרומות המיועדות לקהילה ולתחום חברתי נאספות במתן ומחולקות פעם בשנה על ידי ועדה ציבורית שבה לוקחים חלק נציגי כל החברות שעורכות את מסע הנתינה המיוחד. כך, נציגי התורמים הם המחליטים באילו תכניות בקהילה יושקעו כספי חבריהם.

בשנת 2013 עמדו לרשות הוועדה קצת למעלה מ-2 מיליון ₪ שהושקעו ב-34 תכניות בקהילה.