ועדת ביקורת

ועדת ביקורת אחראית על בדיקת יישום החלטות דירקטוריון העמותה – הוועד המנהל, אישור הדו"חות הכספיים ומעקב אחר פעילות העמותה לקידום מטרותיה. המלצת ועדת ביקורת לאישור הדו"ח הכספי והמילולי מוגשת לרשם התאגידים – רשם העמותות.

חברי הוועדה:

רו"ח נחמיה (נמי) גולדשטיין – יו"ר, שותף, Deloitte ברייטמן אלמגור

עו"ד עופר חנוך, שותף, GKH עורכי דין

איריס אבנר, מנכ"לית ניקה אחזקות בע"מ 

מבקרת פנימית – רו״ח אורית גל, ארנסט אנד יאנג