הצוות

ארגון מתן – משקיעים בקהילה התברך בצוות מקצועי ומחוייב, המעמיד לרשות משקיעים חברתיים – חברות ועסקים, יחידים וקרנות – ידע נרחב, ניסיון, גמישות ומוכנות לאתגרים ולרשות הארגונים החברתיים משאבים מגוונים, פיתוח ארגוני וקידום הניהול.

פיתוח שותפויות עסקים-קהילה

בשמת דלל, מנהלת קשרי משקיעים – תורמים
bosmatd@matanisrael.org.il

אסתי נחמיאס, קשרי משקיעים – תורמים

esti@matan.israel.org.il

ריבי מגריסו בסיליאן, מנהלת שותפויות עסקים-קהילה
rivi@matanisrael.org.il

עינת שוכר, מנהלת שותפויות עסקים-קהילה
einats@matanisrael.org.il

מאיה בורקוב, מנהלת שותפויות עסקים- קהילה

maya@matanisrael.org.il

השקעות בקהילה

לילך ילון, מנהלת השקעות בקהילה
lilach@matanisrael.org.il

טל נחום, מנהלת השקעות בקהילה
tal@matanisrael.org.il

גילי שטרוזברג, מנהלת ידע שותפים קהילתיים
gili@matanisrael.org.il

פיתוח ארגוני, מנהיגות ויכולות ניהול בארגונים החברתיים

טליה חורב, מנהלת תכנית מסלול מתן – הערכה ככלי ניהולי
talia@matanisrael.org.il

לילך ילון, מנהלת מסלול מתן לפיתוח הניהול בארגונים חברתיים
lilach@matanisrael.org.il

מחלקת כספים

רויטל טל, מנהלת מחלקת כספים
revital.tal@matanisrael.org.il

עליזה יצחק, מחלקת כספים 

aliza@matanisrael.org.il

מזכירות

רויטל שטאובר, מזכירת מתן
Revital@matanisrael.org.il