הצוות

ארגון מתן – משקיעים בקהילה התברך בצוות מקצועי ומחוייב, המעמיד לרשות משקיעים חברתיים – חברות ועסקים, יחידים וקרנות – ידע נרחב, ניסיון, גמישות ומוכנות לאתגרים ולרשות הארגונים החברתיים משאבים מגוונים, פיתוח ארגוני וקידום הניהול.

אהובה ינאי, מנכ"ל 

[email protected]

עינת רובינשטיין, סמנכ"ל

[email protected]

פיתוח שותפויות עסקים-קהילה

בשמת דלל, מנהלת קשרי משקיעים – תורמים
[email protected]

אסתי נחמיאס, קשרי משקיעים – תורמים

[email protected]

ריבי מגריסו בסיליאן, מנהלת שותפויות עסקים-קהילה
[email protected]

עינת שוכר, מנהלת שותפויות עסקים-קהילה
[email protected]

מאיה בורקוב, מנהלת שותפויות עסקים- קהילה

[email protected]

השקעות בקהילה

לילך ילון, מנהלת השקעות בקהילה
[email protected]

טל נחום, מנהלת השקעות בקהילה
[email protected]

גילי שטרוזברג, מנהלת ידע שותפים קהילתיים
[email protected]

פיתוח ארגוני, מנהיגות ויכולות ניהול בארגונים החברתיים

טליה חורב, מנהלת תכנית מסלול מתן – הערכה ככלי ניהולי
[email protected]

לילך ילון, מנהלת מסלול מתן לפיתוח הניהול בארגונים חברתיים
[email protected]

מחלקת כספים

רויטל טל, מנהלת מחלקת כספים
revital.tal@matanisrael.org.il

עליזה יצחק, מחלקת כספים 

aliza@matanisrael.org.il

מזכירות

רויטל שטאובר, מזכירת מתן
[email protected]