United Way

ארגון מתן הוא הנציג הישראלי של ארגון United Way Worldwide, אשר הוקם בארה"ב לפני 125 שנה ופעיל ברחבי העולם כולו.

מטרת הארגון העולמי למנף את המשאבים והכישורים של חברות, עובדים ותורמים לפיתוח קהילתי ולקידום אחריות חברתית. כ- United Way Israel, מתן מייצג את הארגון בארץ וחבר פעיל ברשת האירופאית של ארגוני United Way.

החברות ברשת העולמית מאפשרת למתן נגישות למידע, היכרות עם תכניות חדשניות, קשר ישיר עם ארגונים דומים בארצות רבות ומאפשרת לעודד אחריות חברתית על ידי שיתופי פעולה עם חברות גלובליות, השותפות לארגונים החברים ברשת הבינלאומית.

United Way מאמינים כי כל תרומה היא השקעה, המתבססת על בדיקת נאותות ובניית שותפויות, ובעזרתה ניתן לקדם ולטפל בנושאי חינוך, בריאות ויציאה ממעגל העוני (קידום הכנסה) בהיבט רחב וכוללני.

United Way נבחרה על ידי מגזין ה"פורבס" כעמותה המובילה בארצות הברית- https://www.forbes.com/companies/united-way-worldwide/

בנובמבר 2016, לארגון מתן היה הכבוד לארח בארץ נציגים של United Way מרחבי אירופה וארצות הברית, לכנס בן שלושה ימים. 

לאתר United Way