United Way

ארגון מתן הוא הנציג הישראלי של ארגון United Way Worldwide, אשר הוקם בארה"ב לפני 125 שנה ופעיל ברחבי העולם כולו.

מטרת הארגון העולמי למנף את המשאבים והכישורים של חברות, עובדים ותורמים לפיתוח קהילתי ולקידום אחריות חברתית. כ- United Way Israel, מתן מייצג את הארגון בארץ וחבר פעיל ברשת האירופאית של ארגוני United Way.

החברות ברשת העולמית מאפשרת למתן נגישות למידע, היכרות עם תכניות חדשניות, קשר ישיר עם ארגונים דומים בארצות רבות ומאפשרת לעודד אחריות חברתית על ידי שיתופי פעולה עם חברות גלובליות, השותפות לארגונים החברים ברשת הבינלאומית.

United Way מאמינים כי כל תרומה היא השקעה, המתבססת על בדיקת נאותות ובניית שותפויות, ובעזרתה ניתן לקדם ולטפל בנושאי חינוך, בריאות ויציאה ממעגל העוני (קידום הכנסה) בהיבט רחב וכוללני.

בשנת 2010 דורג United Way במקום ה-25 מבין 50 המותגים הגלובליים הידועים ביותר על פי פורבס. יש לציין כי היה זה הארגון החברתי היחיד ברשימה.

לאתר United Way