תרומות ציוד ומוצרים

חברות רבות מעוניינות לסייע לקהילה על ידי תרומות של שירותים, ציוד, ריהוט, מוצרים, שטחי נדל"ן וכד'.

תרומות אלה נקראות "תרומות בשווה כסף" וחלים עליהם כללים חשבונאיים ומיסויים שיש לבדוק במידה ולחברה יש עניין בקבלת החזר מס על תרומתה.

בהיותו צומת בין המגזרים מגיעות אל מתן פניות מחברות המעוניינות לתרום וכן פניות מארגונים חברתיים, הזקוקים לציוד או ריהוט.

במידת האפשר אנו עושים מאמצים ליצור את החיבורים המתאימים.

למידע נוסף על היבטי חשבונאות, מיסוי החזר מס וכד': תרומות בשווה כסף במלכר"ים – מדריך למשתמש, BDO זיו האפט.