ניהול תרומות

למתן התמחות בניהול מערך תרומות של ועבור חברות עסקיות. אנו נשמח להעמיד לרשותכם את ניסיוננו הרב לניהול אחריות חברתית תאגידית עם תשואה חברתית:

ניהול תקציב תרומות – ניתן להפקיד את מלוא הסכום במתן לקבל קבלה אחת, ואנו נטפל בהעברת הכספים לשותפים הקהילתיים, באישורכם ועל פי אבני הדרך שנקבעו בתכנית העבודה השנתית.

סיוע בקבלת החלטות על ייעוד תרומות במענה לפניות – בדיקה ומיון הפניות לתרומות, המגיעות לחברה ואספקת מידע ורקע על הצרכים החברתיים והארגונים המבקשים, שיסייעו לחברה בקבלת ההחלטות.

יישום תהליכי מעקב ובקרה להבטחת ניצול מיטבי של תרומות – החתמת הארגונים על כתבי התחייבות, בקרה, קבלת דיווחים, ביקורים בשטח, מעקב אחר השימוש בכספים ועוד. זוהי אחריות חברתית עם אחריות מקצועית.