במי משקיעים

מדי שנה אנו משקיעים את המשאבים המגויסים מחברות ועסקים, עובדים, תורמים וקרנות במאות תכניות בקהילה, במסגרת מגוון אפיקי פעילות:

  • ייזום פרויקטים חברתיים בשיתוף פעולה עם עסקים, תורמים וארגונים חברתיים
  • ניהול ההשקעה הקהילתית של משקיעים – חברות, קרנות ותורמים פרטיים
  • תרומות מענקים על- פי החלטות הוועדות הציבוריות במתן
  • פיתוח התנדבות עובדים במסגרת אחריות חברתית תאגידית
  • "מסלולי מתן" – פיתוח ארגונים חברתיים בניהול והערכה
  • ועוד