משקיעים בקהילה,
משקיעים בעצמנו.

מה אפשר לעשות
איתנו?

קמפיין מתן במקום
העבודה

בניית אסטרטגיה
קהילתית

מעורבות עובדים
והתנדבות

ניהול קרנות
ומענקים

תכנית מסלול לניהול
ותכנית מנטורים

מה השגנו עד היום?

הצטרפו גם אתם להצלחה

ממליצים עלינו

שותפים לדרך