השותפים הקהילתיים

התכניות הקהילתיות שמפתח מתן עבור החברות העסקיות מבוססות על שותפויות עם ארגונים חברתיים, בעיקר עמותות וחברות לתועלת הציבור, אך לעתים גם עם גורמי פילנתרופיה (תורמים פרטיים וקרנות) ואף גורמי שלטון מקומי או ממשלה. לעתים מקים מתן תשתית מליאה כדי לקיים את חלום הנתינה המיוחד לחברה העסקית או לתורמים.

באמצעות מתן אתם יכולים לסייע למגוון רחב של צרכים חברתיים:

חינוך ♥ רווחה ♥ ילדים ♥ בני נוער ♥ מוגבלויות ♥ יציאה ממעגל העוני ♥ מניעת אלימות ♥ קשישים ♥ בריאות פיזית ונפשית ♥ קידום סובלנות ♥ חינוך לשמירה על הסביבה ♥ מצוינות ♥ תרבות ואמנות

כל נושא חברתי הוא ראוי וחשוב, וכדי ליצור שינוי, חשוב לקיים תהליכים מקצועיים של השקעה, איתור הגורמים בקהילה – עמותות וארגונים, ניהול ובקרה שיבטיחו את התשואה החברתית של ההשקעה שלכם.

בין הפרוייקטים:

יזמות עסקית לנוער במצבי סיכון ♥ צמצום הפער הדיגיטלי ♥ בית חם לנוער בסיכון ♥ העצמת נשים ♥ תמיכה בקהילות עולים חדשים ♥ חזרה למעגל התעסוקה ♥ ליווי נפגעי ונפגעות תקיפה מינית ♥ חינוך: תגבור לימודי לילדים ♥ תעסוקה ופעילות לקשישים ♥ כישורים ומיומנויות לעולים חדשים ♥ סיוע לחולים במחלות קשות ומשפחותיהם ♥ ספורט אתגרי לאנשים עם נכויות ♥ הסברה למניעת אלימות במשפחה ♥ מאבק בסמים ♥ תמיכה במקלטים לנשים מוכות וילדיהן ♥ גינות קהילתיות ♥ חיזוק אולכוסיות מוחלשות ♥ קידום מצוינות ♥ פיתוח כישורי חיים ועבודה ♥ התמודדות עם מצבי משבר

מדי שנה משקיע מתן את המשאבים המגויסים מהחברות, והעסקים, התורמים והקרנות בכ-300 שותפים קהילתיים.