מתן – מחברים עסקים וקהילה

מה אתם יכולים לעשות יחד איתנו?

הקרן הישראלית לערבות הדדית

בניית אסטרטגיה
קהילתית לחברות

מעורבות חברתית בזמן קורונה

קמפיין תרומות במקום העבודה

פיתוח יכולות ניהול בארגונים חברתיים

מעורבות עובדים בתכניות בקהילה

ניהול קרנות ומענקים

מה השגנו עד היום?

הצטרפו אלינו

ממליצים

שותפים לדרך