מידע וידע על הקהילה

מאגר הידע הקיים במתן, הכולל מידע נרחב על אלפי עמותות בישראל, והצוות המקצועי המתעדכן כל העת בכל הקשור לקהילה בישראל, מאפשרים לנו לספק לכם מגוון רחב של נתונים, שיסייעו בתהליך גיבוש האסטרטגיה וביצוע תכנית להשקעת תרומות בקהילה:

• מעקב שוטף אחר הצרכים החברתיים המשתנים

• ניתוח צרכים על פי אזורים גיאוגרפים, נושאים חברתיים, עמותות וארגונים חברתיים

• מיפוי וסקירת תכניות בתחומים החברתיים המעניינים אתכם לייעוד תרומות

• בחינת עומק של תחומים או עמותות וארגונים על פי דרישה

עדכונים על התפתחויות, מגמות, מדדים, חוסרים והזדמנויות להשקעה