טופס לבקשת מענק ושיתוף פעולה עם מתן

טופס הפנייה הראשוני לבקשת מענק ושיתוף פעולה מאפשר למתן- משקיעים בקהילה לקבל מידע כללי על תכניות קהילתיות.

המידע שבטופס משמש את צוות מתן בבואו ליצור שיתופי פעולה בין משקיעים חברתיים -העסקים והתורמים – לבין עמותות וארגונים החברתיים, ולבחינת הכללתם בין המועמדים לדיוני הוועדות הציבוריות לקבלת מענק ממתן. לכן, כדאי לעדכן את הטופס בכל שנה.

הקריטריונים להצטרפות למאגר המידע:

הטופס יוגש על-ידי עמותות רשומות או חברות לתועלת הציבור, שלהן אישור ניהול תקין בר תוקף.

• לעמותה/חל"צ יש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

• התכנית פועלת שנה לפחות והיא מיועדת לפעולות או לשירותים הניתנים במדינת ישראל, עבור תושביה.

• ניתן למלא טופס פניה ראשוני עבור תכנית שכבר קיבלה מענק ממתן.

עמותות וחל"צ העומדות בתנאים הללו, מוזמנות למלא את הטופס בלינק הבא, עד לתאריך ה-31.7.2017 לכל המאוחר.

המועד הקרוב להתכנסות הוועדות- דצמבר 2017

 

לתשומת לבכם: מילוי הטופס איננו מבטיח קבלת מענק, שיתוף בפרויקט התנדבות או חיבור עם גורם עסקי.

*לכל בעיה בכניסה או מילוי הטפסים, ניתן לפנות ל- [email protected]