בניית פרויקט דגל

תורמים משקיעים בפרויקט דגל כחלק מתפיסת פילנתרופיה, שכן על פי רוב הוא מהווה מוקד להשקעה הקהילתית..

מתן יבנה יחד אתכם ועבורכם את פרויקט הדגל שלכם, אשר ישלב באופן מיטבי את הנושא החברתי שלו בחרתם לסייע ואת המשאבים שאתם משקיעים בקהילה.

ההחלטה להשקיע בפרויקט הדגל פירושה בדרך כלל השקעת משאבים בהיקף גדול יחסית והתחייבות להשקעה לטווח ארוך (3-5 שנים לפחות).

ישנם סוגים שונים של פרויקטי דגל, העיקריים שבהם:

אימוץ תכנית קהילתית קיימת, המופעלת על ידי ארגון חברתי.

הליווי של מתן:
• הגדרת נושא ומטרות הפרויקט בהתאם לאסטרטגיה ותכנית הפעולה

• מיפוי התכניות הקיימות בקהילה

• איתור תכניות מתאימות שיוצגו לבחירתכם

• בניית השותפות עם הארגון החברתי וניהולה

• מעקב ובקרה על ביצוע התכנית

ייזום ופיתוח תכנית חדשה וייחודית "תפורה על פי מידה" כשותפות בין משקיעים, התורם או הקרן, לבין ארגון חברתי והשותפים נוספים לפי העניין והצורך.

הליווי של מתן:
• הגדרת הנושא והמטרות החברתיות של התכנית

• יצירת המתווה לתכנית החדשה והייחודית

• איתור השותפים הקהילתיים המתאימים להפעלת הפרויקט

• הקמת מסגרת לפעילות במקרה שאין שותפים מתאימים בקהילה

• חיבור לגורמי פילנתרופיה, עסקים או גורמי ממשל במידת הצורך

• כינון וניהול השותפות על מנת להבטיח הצלחה

• מעקב ובקרה על ביצוע התכנית ועמידה ביעדים