וועד מנהל

חברי הוועד המנהל וחברי ועדת הבקורת, מנהיגות מתן, פועלים בהתנדבות ותורמים רבות לקידום מטרות מתן – משקיעים בקהילה.


חברי הוועד המנהל: אבי פישר- יו"ר, ג'ייסון אריסון, רוני בראון, נגה יציב, חיים כהן, דורון לבנת, גד סומך, איתי צמיר, אריאל קור, טל רחמים, יעקב (ג'קי) שימל, יעל רבהון, נאוה קזז

 

עבודת הוועד המנהל בעמותה דומה לעבודת דירקטוריון בחברה עסקית. חברי דירקטוריון נושאים באחריות מתוקף תפקידם. הם משקיעים מזמנם וממרצם לקידום הפעילות ומחויבים להצלחת הארגון.