משקיעים בקהילה- ארגונים חברתיים

בין התוכניות

דיסאוטונמיה משפחתית

מתן הינו ארגון חברתי, הפועל ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת, על ידי בנייה ופיתוח שותפויות להשקעה אפקטיבית בקהילה בין משקיעים – עסקים, תורמים וקרנות פילנתרופיות לבין ארגונים חברתיים, עמותות וחברות לתועלת הציבור וגורמי ממשל

תמיכה בקהילות עולים חדשים
"אפשר אחרת"
הפסקה פעילה
"חברים בטבע"
פינות ישיבה אקולוגיות
משחקי חשיבה במועדוניות
גשר אל הנוער