משקיעים בקהילה- ארגונים חברתיים

בין התוכניות

דיסאוטונמיה משפחתית

מתן הינו ארגון חברתי, הפועל ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת, על ידי בנייה ופיתוח שותפויות להשקעה אפקטיבית בקהילה בין משקיעים – עסקים, תורמים וקרנות פילנתרופיות לבין ארגונים חברתיים, עמותות וחברות לתועלת הציבור וגורמי ממשל

מיזם מישרים

מיזם משותף של משרד החינוך, משרד האוצר, יד הנדיב ומתן משקיעים בקהילה, הפועל משנת 2019.

המיזם פועל לקידום ההוגנות בחינוך היסודי בישראל באמצעות תהליכי שינוי ושיפור בבתי ספר יסודיים תת־משיגיים המשרתים תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך בכלל המגזרים.

תמיכה בקהילות עולים חדשים
"אפשר אחרת"
הפסקה פעילה
"חברים בטבע"
פינות ישיבה אקולוגיות
משחקי חשיבה במועדוניות
גשר אל הנוער