ניהול קרנות ותרומות

למתן התמחות בניהול קרנות עבור חברות עסקיות. נעמיד לרשותכם את ניסיוננו הרב לניהול אחריות חברתית תאגידית עם תשואה חברתית רבה ככל האפשר (ואפשר המון):

• ניהול תקציב תרומות –אנו נטפל בהעברת הכספים לשותפים הקהילתיים, באישורכם ועל פי אבני הדרך שנקבעו בתכנית העבודה השנתית. אנו גם נבדוק את נאותות העמותות ועמידתם בקריטריונים על פי חוק

• ייעוד תרומות - בדיקה ומיון בקשות לתרומה, יעוץ והמלצות על פי בחינת אפקטיביות הפרויקטים- כל אלו יסייעו לכם לקבל החלטות מושכלות בנוגע לתרומות שלכם.

• אחריות חברתית עם אחריות מקצועית- מעקב ובקרה להבטחת ניצול מרבי של תרומות וביקורים בשטח, בכדי להבטיח שההשקעה שלכם אפקטיבית ועושה שינוי.

• בניית פרויקט הדגל שלכם- השקעה בפרויקט דגל פירושה השקעת משאבים בהיקף גדול והתחייבות להשקעה לטווח ארוך (3-5 שנים לפחות) אם באימוץ תכנית קהילתית קיימת, המופעלת על ידי ארגון חברתי ואם ביזמות ופיתוח תכנית חדשה, מתן מתמחה באיתור השותפים הקהילתיים המתאימים להפעלת הפרויקט.

• אחריות חברתית תאגידית- נסייע לכם להגשים את הגישה הניהולית של הארגון באופן גלובאלי וארצי על מנת לבחון השפעותיו מול מגוון בעלי העניין: עובדים, ספקים, לקוחות, משקיעים כמו גם הסביבה והקהילה בה הוא פועל. פיתוח השקעה לקידום אחריות תאגידית ובו בזמן יצירת שינוי חברתי– זו מטרתנו ובאחריותנו